Samsung IoT Day

Samsung IoT Day’de Türkiye’de Nesnelerin Internetinin Geleceği Konuşuldu

Samsung IoT Day etkinliğinde, nesnelerin interneti (IoT) kavramının yaratacağı ekonomik değer ve kamuya doğrudan katkısı ele alındı

Read More