Teknoloji

Cisco: Online Müziğe Artan Talep Servis Sağlayıcıları Da Dönüştürecek

0

Bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen yıllık Cisco Görsel Ağ Endeksi (VNI) tahminine göre, hane içi internet servislerinde en hızlı büyüyecek olan alan online müzik olacak. 2019 yılına dek online müzik kullanıcı sayısı 1.2 milyar 1.7 milyar yükselecek. Mobil lokasyon tabanlı uygulamaların ise yüzde 27.5’luk yıllık bileşik büyüme oranı ile en hızlı gelişen mobil kullanıcı hizmeti olması öngörülüyor. 2019 yılı itibari ile kullanıcı sayısı 597 milyondan 2 milyara çıkacak. Cisco Türkiye Servis Sağlayıcı Sistemlerinden Sorumlu Satış Destek Müdürü Gürkan Gülcan, teknoloji bakımından oldukça dinamik bir çağa girildiğine dikkat çekerek, mevcut ağ altyapısının da buna göre düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor. Bulut bilişim uygulamalarının buluttan veri indirme kadar, buluta veri yükleme trafiğini de arttıracağına işaret ederek LTE altyapısının bu öngörü ile kurulmasının toplam sahip olma maliyetini düşürmek için önemli olduğunu belirtiyor.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde IP trafiği 2019 yılında yıllık yüzde 33’lük bileşik büyüme oranı ile 4 kat artacak. IP trafiği artışını tetikleyen nedenler arasında dünyada internet kullanıcısı sayısındaki artış, kişisel cihazlar ve cihazdan cihaza ( M2M) bağlantılar, daha hızlı genişbant ve gelişmiş video hizmetlerinin yaygınlaşması sayılıyor. 2019’da dünyada yaklaşık 3.9 milyar internet kullanıcısı olacağı tahmin ediliyor. (dünya nüfusunun yüzde 51’inden fazla). 2014 yılında bu rakam 2.8 milyardı.

VNI’a göre Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi’nde geçen yıl 1.2 milyar olan ağa bağlı cihazın 2019 yılında 2.1 milyar adete ulaşacağı ve ağdaki tüm cihazların mobil bağlı olacak. 2014 yılında 14 milyar online cihaza karşılık 2019 yılında 24 milyar cihazın online olması bekleniyor. Hizmet sağlayıcıların önümüzdeki yıllarda yaşanacak olan bu cihaz akışına karşı ağ altyapılarını hazırlamaları gerekiyor. Bu cihazlar tabletler, akıllı telefonlar ve internet bağlantısı bulunan ultra yüksek çözünürlüklü (UHD) televizyonların yanı sıra M2M bağlantılar ve giyilebilir cihazlar olacak.

VNI sonuçlarını değerlendiren Cisco Türkiye Servis Sağlayıcı Sistemlerinden Sorumlu Satış Destek Müdürü Gürkan Gülcan, şunları söyledi: “Türkiye’de tüketiciler, işletmeler ve toplum her şeyin internetinin artan hızı ile dijital çağa doğru ilerlerken, Görsel Ağ Endeks tahmini 10’uncu yılında daha da önemli hale geldi. Müşterilerimiz ve sektörümüzle birlikte bu trendleri izliyoruz, karşımıza çıkardığı mücadelelerin yanı sıra yaratacağı fırsatları da gözlemliyoruz ve yaratıcı fikirleri iş ortağı ekosistemimizle birlikte hayata geçiriyoruz. Teknoloji bakımından oldukça dinamik bir çağa giriyoruz. İnternete bağlı cihazlardaki artış üretimden, lojistiğe, enerjiden, sağlığa, spor ve eğlenceye, eğitime ve perakendeye kadar pek çok sektörün verimliliğinin arttırılmasını, maliyetlerin düşürülmesini ve en önemlisi toplum yaşam kalitesinin iyileştirilmesini sağlayacak.”

2 milyarlık check -in pazarı

Endeks sonuçlarına göre hane içi internet servislerinde en hızlı büyüyecek olan alan online müzik olacak. 2019 yılına dek online müzik kullanıcı sayısı 1.2 milyondan 1.7 milyona çıkacak. Mobil lokasyon tabanlı uygulamalar ise yüzde 27.5’luk yıllık bileşik büyüme oranı ile en hızlı gelişen mobil kullanıcı hizmeti olacak. 2019 yılında, 597 milyon kullanıcı sayısı 2 milyara çıkacak. Masaüstü ve kişisel video konferans iş alanında en hızlı büyüyen internet hizmeti olarak karşımıza çıkacak.. Bu alanda 2014 yılındaki 76 milyon kullanıcının yüzde 23.5’lik yıllık bileşik büyüme oranı ile 2019 yılında 220 milyona çıkması bekleniyor.

Online cihaz sayısı 10 milyar artacak

Halihazırda 14 milyara ulaşan online cihaza karşılık, 2019 yılında 24 milyar cihazın online olması bekleniyor. Bu cihazlar tabletler, akıllı telefonlar ve internet bağlantısı bulunan ultra yüksek çözünürlüklü (UHD) televizyonların yanı sıra M2M bağlantılar ve giyilebilir cihazlar olacak. Endekse göre M2M modüller tüm ağa bağlı cihazların yüzde 42’sini oluşturacak.

Tabletler 140.5 milyon adet ile tüm ağa bağlı cihazların yüzde 7’sini oluşturacak. 2014 yılında 36.7 milyon adet tablet tüm bağlı cihazların yüzde 3’ünü oluşturuyordu. Akıllı telefonlar ise aynı dönemde tüm bağlı cihazların yüzde 19’unu oluşturacak. 2014 yılında bu oran yüzde 14’tü. İnternete bağlı televizyonlar ise 192.7 milyon adet ile ağdaki cihazların yüzde 9’unu oluşturacak.

Orta ve Doğu Avrupa Bölgesi Trendleri :

· 2014- 2019 yılları arasında internet trafiği yüzde 35’lik yıllık bileşik büyüme oranı ile 4.4 kat artacak.

· Bölgede 2019 yılında 2.1 milyar adet ağa bağlı cihaz bulunacak. 2014 yılında bu rakam 1.2 milyardı.

· 2019 yılında ağdaki tüm cihazların yüzde 49’u mobil bağlı olacak.

· M2M modüller tüm ağa bağlı cihazların yüzde 42’sini oluşturacak ( 875.4 milyon). 2014 yılında bu rakam 252.6 milyon ile yüzde 22 idi.

· Tabletler 140.5 milyon adet ile tüm ağa bağlı cihazların yüzde 7’sini oluşturacak. 2014 yılında 36.7 milyon adet tablet tüm bağlı cihazların yüzde 3’ünü oluşturuyordu.

· 2019 yılında akıllı telefonlar tüm bağlı cihazların yüzde 19’unu oluşturacak ( 398.1 milyon adet), 2014 yılı rakamı 166.7 milyon adet ile yüzde 14’tü.

· İnternete bağlı televizyonlar 192.7 milyon adet ile ağdaki cihazların yüzde 9’unu oluşturacak. 2014 yılında bu oran 70. 9 milyon adet ile yüzde 6’ydı.

· 2014 yılında ağa bağlı cihazların yüzde 38’ini oluşturan akıllı olmayan telefonların oranı ise 2019 yılında yüzde 11.5’e düşecek. ( 441.9 milyondan 239.7 milyona)

· 2019 yılında bölgedeki internet trafiğinin yüzde 5’i TV’ler tarafından yaratılacak. 2014 yılında bu rakam yüzde 7’ydi.

Temel Gobal IP Trafiği ve Tahminler

Cisco’nun tahminlerine göre önümüzdeki yıllarda IP trafiğini şekillendirecek etmenler şöyle:

  • Cihaz ve bağlantılardaki çeşitlilik – 2014 yılında 14 milyar online cihaza karşılık 2019 yılında 24 milyar cihazın online olması bekleniyor. Hizmet sağlayıcıların önümüzdeki yıllarda gelecek olan bu cihaz akışına karşı ağ altyapılarını hazırlamaları gerekiyor. Bu cihazlar tabletler, akıllı telefonlar ve internet bağlantısı bulunan ultra yüksek çözünürlüklü (UHD) televizyonların yanı sıra M2M bağlantılar ve giyilebilir cihazlar olacak.
  • Daha hızlı sabit genişbant – Dünyada sabit genişbant bağlantısı 2014 yılından 2019’a 20.3 Mbps’den 42.5 Mbps’ye çıkarak iki kat artacak. 2013- 2014 yılları arasında sadece 1 yılda sabit geniş bant hızı yüzde 26 oranında arttı. ( 16 Mbps’den 20.3 Mbps’ye). Sabit genişbant bağlantı hızında Batı Avrupa ülkeler ve Pasifik Asya yine lider konumunda olacak.
  • Yeni ve gelişmiş video hizmetleri – 2019 yılında IP video tüm IP trafiğinin yüzde 80’ini kapsayacak. ( 2014 yılı yüzdesi 67). Ultra yüksek çözünürlüklü TV ve 360 derece video gibi gelişmiş video hizmetlerinin ve video odaklı M2M uygulamalarının artışının hizmet sağlayıcılar için yeni bant genişliği ve ölçeklendirme ihtiyacı doğurması bekleniyor. Ev, iş ve mobil kullanıcılar her ortamda ve her cihazda gelişmiş video hizmetlerini şiddetle talep etmeye devam edecek. Bu noktada servis sağlayıcının başarısının anahtarı kalite, kolay ulaşılabilirlik, içerik, deneyim ve fiyat olacak.
  • Artan mobilite – 2019 yılı itibariyle dünyadaki aylık IP trafiğinin yüzde 14’ünden fazlası hücresel bağlantıdan ve yüzde 53’ü ise Wi-Fi bağlantılardan oluşacak. Bu da hizmet sağlayıcılar için farklılaştırılmış ve gelir getirebilecek mobil stratejileri daha da önemli bir hale getiriyor. .
  • Herşeyin Interneti (IoE) ve M2M ‘in büyümesi – M2M bağlantıların önümüzdeki 5 yılda 3 katından fazla büyümesi ( 2019 yılında 10.5 milyon adet olması bekleniyor) Herşeyin interneti trendi de gözle görülür şekilde büyüyecek. Tarım, sağlık, üretim, perakende ve taşımacılık gibi farklı dikeylerin yanı sıra video güvenliği, akıllı sayaçlar, aydınlatma, iklimlendirme gibi ev yaşamında da belirgin IoE uygulamaları görülecek. 2014 ‘ten 2019’a en hızlı M2M bağlantı artışının sağlık sektörünün tüketici segmentinde görülmesi bekleniyor. 2019 yılına kadar bu segment yüzde 54’lük yıllık bileşik büyüme oranı ile 8.6 katına çıkacak
  • Oyuncuların etkisi – Cisco’nun tahminlerine göre ağ trafiğindeki artışın dikkate değer etkenlerinden birisi de oyun konsollarının depolama kapasitesi, artan bulut trafiği ve fiber bağlantılar sayesinde daha fazla indirilen oyunlar olacak..
  • Gelişmiş hizmetlerin yaygınlaşması – Hane içi internet servislerinde en hızlı büyüyecek olan alan online müzik olacak. 2014-2019 yılları arasında online müzik kullanıcı sayısı 1.2 milyar 1.7 milyar çıkacak. ( yüzde 7.7 yıllık bileşik büyüme oranı). Mobil lokasyon tabanlı uygulamalar ise yüzde 27.5’luk yıllık bileşik büyüme oranı ile en hızlı gelişen mobil kullanıcı hizmeti olacak. 2019’da 597 milyon kullanıcıdan ( 2014) 2 milyar kullanıcıya çıkacak. Masaüstü ve kişisel video konferans iş alanında en hızlı büyüyen internet hizmeti olacak. Bu alanda 2014 yılındaki 76 milyon kullanıcının yüzde 23.5’lik yıllık bileşik büyüme oranı ile 2019 yılında 220 milyona çıkması bekleniyor.
İlker Karaş
Strateji oyunlarını sever. Sabaton ve WW2 dediğinizde akan sular durur.

Team Turquality Adeks’de Fanlarıyla Buluşuyor

Previous article

Lucy 2 Geliyor!

Next article

You may also like

More in Teknoloji