Teknoloji

Huawei Daha “Yeşil” Bir Bilişim Sektörü İçin Çalışıyor

0

Huawei 2014 yılında sürdürülebilirlik stratejisi çerçevesinde önemli adımlar attı.Aynı yıl içinde yayınladığı Küresel Bağlanabilirlik Endeksi raporunda da belirtildiği şekildeHuawei, hem ana şirketin hem de tedarikçilerinin karbon salınımının azaltılması yönünde önemli operasyonlara imza attı. Huawei’nin 20 tedarikçisi, firmanın enerji koruma ve emisyon azaltma programı içinde yer alarak, 2013 yılına kıyasla karbondioksit salınımını 53.652 tondan 23.839 tona düşürerek,iki kat azalma sağladı. Huawei ayrıca 2014 yılında, atıklarının %97’sinin dönüşümünü ve yeniden kullanımını gerçekleştirdi.

 

Huawei,tedarikçilerine yönelik, birleşik sürdürülebilirlik süreçleri çerçevesinde tedarikçi yeterliliği ve denetimler konusunda da hassasiyetle yol almaya devam ediyor. Bunun yanı sıraHuawei, hayata geçirdiği tedarikçi platformuyla, ekosistemindeki şirketlerin bu alandaki deneyimlerini paylaşmalarına da imkân sağlıyor. Bu alandaki çalışmalar çerçevesinde her seviyeden iş ortağının ekoloji odaklı çalışmasını ve yeşil teknoloji yönündeki yatırımlarını da destekleyen Huawei, bu yöndeki sürdürülebilirlik performansını da sürekli denetlemelerle kontrol altında tutuyor. Yüksek performans gösteren Huawei tedarikçileri, markanın sunduğu önemli avantajlardan da yararlanma fırsatı buluyor.

 

Huawei’nin sürdürülebilir ekolojik tedarikçi zinciri özelindeki operasyonları, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin 2020 Stratejisi ile de uyumlu olarak yönetiliyor. “Yeşil Tedarikçi Zinciri” programının yaygınlaştırılması ve daha yoğun bir biçimde uygulanması için uzun süredir çalışan Huawei, mobil cihaz pazarında son derece önemli olan ekonomi döngüsünün sürdürülebilirliği için, Yeşil Dönüşüm Programı’nı da hayata geçirdi.

 

Huawei ayrıcaçevresel koruma stratejisi kapsamında, “Yeşil Hat”, “Yeşil Operasyonlar”, “Yeşil İş Ortakları” ve “Yeşil Dünya” projelerini uygulamaya koydu.

 

Yeşil Hat:Huawei, 2014’te kablosuz ürünlerinin enerji tüketimini, 2012’ye göre %23 oranında azaltarak,7 J/Mbit seviyesine getirdi. Huawei’nin düşük enerji tüketiminde sektör lideri olan, optik hat terminalleri (OLTs) ve optik ağ terminalleri (ONTs), rakiplerine göre %20 oranında enerji tasarrufu sağlıyor. Bu değer aynı zamanda 200 milyon kWh elektrik tüketimine eşit. Huawei 2014 yılında,247.193 ünite çevreci paketleme ürünü ihraç ederek 44.164 m3karbondioksitazalımı sağladı. Bu değer ise 19.130 tonluk ağaç kesimi ile kaybedilen değere eşit.

 

Yeşil Operasyonlar:Huawei 2014’te yönetimsel operasyonlar ile 43 milyonkWhdeğerinde elektrik tasarrufu gerçekleştirdi. Bu değer aynı zamanda, 39.000 ton karbon emisyonuna eşit. Huawei birçok bölgede 19megawattfotovoltaikgüç istasyonu inşa ederek,yılda yaklaşık 20 milyonkWhelektrik üretimine imza attı. Bu değer ise 18,000 tonluk karbondioksit emisyonuna eşit.

 

Yeşil Ortak: 2014’te, 47 Huaweitedarikçisimarkanın Yeşil Ortağı olarak tescillendi.Ek olarak 20 tedarikçi,Huawei’nin enerji tasarruf programına katılarak, 53.652 tonluk karbondioksit emisyonunun azaltılmasına katkı sağladı.

 

Yeşil Dünya:Huawei2014’te, dünya çapında8.089 tonluk atık yönetimi gerçekleştirdi. Bu atıkların%97,63’ügeri dönüştürüldü veya yeniden kullanıldı. Yalnızca %2,37’likbir bölüm tamamen kullanılmaz durumda olması nedeniyleyok edildi.Atık yok etme işlemleri tamamen çevresel standartlara göre gerçekleştirildi. Huawei ayrıca Yeşil Geri Dönüşüm Programı’yla8 ülkede geri dönüşüm istasyonları kurdu.

 

Sosyal Sorumluluk:Huawei, 2014’te,global bazda, eğitim, toplumsal refah ve felaket yönetimi birçok sosyal sorumluluk projesine ve yatırımına da imza attı. Huawei 2014 sonunda, en önemli kurumsal sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “SeedsfortheFuture” programını hayata geçirdi. Huawei’nin amiral gemisi niteliğindeki KSS programı,35 ülkede, 100’den fazla üniversitede, 10.000’den fazla öğrenciye ulaştı.

 

İlker Karaş
Strateji oyunlarını sever. Sabaton ve WW2 dediğinizde akan sular durur.

The Incredible Adventures of Van Helsing III İnceleme

Previous article

Mount & Blade, Aral Game İşbirliğiyle Tekrar Raflarda!

Next article

You may also like

More in Teknoloji